Natur till Naturen

” How light knew to nurse the growth until the face of earth brightend beneath a vision of colour” -John O´Donohue- Irish poet. Att låta det naturliga flödet för var och en i samklang med det universiella, visa oss vägen till hälsa och välbefinnande.

Vi har kurser inom följande områden:

ENERGIBEHANDLINGAR, FÄRG & PACKAGES OF LOVE

RAW LIVING ART

BILDEN SOM SPRÅK & KOMMUNIKATION

UTBILDNING

VATTENCEREMONI