Skip to main content

Konst är ett sätt att skapa kontakt. Det ger uttryck till vem du är just nu och ger glädje och tillfredställelse.

Kerstin ÅkessonGrundare Movementtoart

Konstkurser i Stockholm: Bilder & Konst

Konst är ett sätt att skapa kontakt. En linje som kan skapa form som kommer från dig eller något du ser utanför dig, skapar en tråd som bekräftar vem du är just nu. Konstnärligt skapande ger möjlighet att vara och bli lyhörd för sig själv och andra, ta beslut i stunden från ett intuitivt ställe i dig. Men även vänstra hjärnhalvan används i samklang med högra hjärnhalvan, tex när vi blandar färg blir båda hjärnhalvor involverade. Färg är ett levande uttryck för själen.

Läs mer om våra kurser i: