Skip to main content

Danskurser i Stockholm, Nacka, Värmdö & Skåne - RörelseKonst

RörelseKonst är glädjen att uttrycka med kroppen & själen, uppleva sig själv i närvaro och gemensamt med andra.

Att låta dansen bli lätthet och glädje, finna nyanser, så nya frön och få nya perspektiv. Genom alla tider har människor dansat och använt bilduttryck för förståelsen om sig själv,  i sin gemenskap/Community, för sin hälsa och sin plats i relation till stjärnorna och planeterna. Ingenting utan det andra, utan en helhet. När rörelse och bilder kommer genom dig blir det ditt uttryck. Rörelse med kroppen kan också ge möjlighet till utveckling av språket och synliggöra dig som människa. Rörelse, färg och ljud/toner är kontakten för att utvecklas vidare.

Kerstins förståelse för rörelse, hur rörelse ger möjlighet till kontakt, integration och harmonisering kommer från studier och lärlings tid  genom Centré of Indigenous Arts, Sound & Movement Integration Californien/Hawai´i. I ursprungsbefolkningars traditioner, och här Native American, finns en förståelse och kunskap hur du kan integrera kropp, själ och ande genom det som kallas soundcurrent-ljudström. Allting lever i realtion. Du får kontakt genom soundcurrent-ljudströmmen och kan på så sätt transformera mönster och komma till själsliga aspekter och till ande. I ursprungliga befolkningars traditioner är dans och sång en enhet, de tillhör varandra. Dansen är sången och sången är dansen. Kerstin var lärling via Centre´ of Indigenous Arts från 2000-2002 och fortsatte att fördjupa sin förståelse genom dans som healing, toner, sång och blev ledare 2007 med ett 4 årigt diplom och har fortsatt studier även efter  2007 genom institutet.

I Embrace your day, creative och elements of nature finns förståelsen av soundcurrent-ljuströmmen och healing energi som bas. Allt levande vibrerar och är i relation och vi kan på såsätt förändra strukturer genom röst, toning, rörelse och färg som energimedicin.

Under sina år på Hawai´i praktiserade Kerstin Yoga och Yoga och dess filosofi lever oxå med i verksamheten.

Klasserna och workshops för vuxna har lite olika innehåll men vetskapen om ljudströmmens förmåga och rörelse lever som en grund i dans praktiken genom de olika erbjudanden. Det finns en karta som är bas: Rörelse, färg och toner/ljud solo grundning, dansa i relation till, dansa i relation till samhället, community och att allt är en enhet till stillhet och bortom.  Mer av detta är du välkommen att utforska i klasser, konsutlationer och workshops.

Kerstin är oxå Eurytmi lärare där musik-toner, språk-ljud och färg är i fokus för utveckling och kan oxå vara del av klasser för vuxna men även för barnen och de unga.

För barn är det lek, rytm, takt, närvaro, bli medveten om färger i rörelse genom dansen och konsten, leka med rösten och utvecklas i relation till sig själv och gruppen.

Jag, Kerstin som leder grupperna och individuella tillfällen gör det från en intuitiv plats med hjärta och värme och med förhoppning att det ska finns möjlighet för var och en att våga vara sig själv i stunden.

Eurytmi är en sorts rörelsekonst som utvecklats via Rudolf Steiner. Detta är en form som jag har studerat efter men även under jag inspirerat i RörelseKonst med dans/rörel/konst.  Eurytmi kommer from hösten 2019 erbjudas också  i grupper utanför Waldorf skolverksamhet.

RörelseKonst-MovementArt öppnar för kreativitet, samverkan och konstnärliga uttryck, som healing och nya perspektiv. Växande och olika aspekter av själskvalitéer. Stillhet och tystnad.

Kurser

Individuella tillfällen i RörelseKonst- creative beeing

Bli berörd, känna glädje och uttryck.

Rörelse, rytm & röst med olika konstformer som teckning, målning och 3d är medium och verktyg till att förstå sig själv, för undersökning och byggande av strukturer till former som passar dig.

Genom alla tider har människor dansat, dansar och använder konst för att uttrycka sig själv, för kommunikation och lösningar på samhällsfrågor. Rörelse, färg & ljud bor i oss, omkring oss, är oss.

Individuella klasser i RörelseKonst erbjuds som ”Din väg- creative beeing”-För dig som söker utveckling och stöd på din väg, eller/ och konstnärliga uttryck. Du väljer inslag av konstnärliga medium.

> RörelseKonst-Embrace

RörelseKonst Embrace, Färg, rörelse, ljud & toner; medium för att beröra och skapa kontakt, mjukgöra, balansera & harmonisera. Varje individ utforskar sin kapacitet, rytm, längtan och glädjen till kroppens möjligheter att röra sig. Ett sätt att återupprätta kontakten med dig själv, din essense och mötet med andra/annat i olika former. RörelseKonst Embrace är till för att finna dina behov, att leda dig själv och låta dig ledas. Här är kroppen ditt instrument. Du öppnar upp för en friare flödande rörelse som byggs upp genom olika rytmer/takter och uttryck. Även inslag av yogatekniker och rörelser. Viss inspelad musik. Under lektionens gång blir våra energicenter / chakror i kroppen aktiverade och balanseras. Vi ser hur färg står i relation till oss och helheten. Under klassen kan inslag av toning med rösten föras in, den inre massagen, för balans och välbefinnande. Klassen har Yin Karaktär.

> RörelseKonst-Creative

RörelseKonst-Creative

Workshop format, 3 timmar eller längre. Du i rörelse, utforskar.. Upptäcka, närvaro – kontinuitet -balans, rytm, och musikalisk medvetenhet genom kroppen med och utan musik. Med dansen som grund kommer du att få röra dig nära golvet, in i dig, ut i perferin etc. Vi använder rummet som en form i sig och låter de estetiska värdena finnas närvarande, toner, rytm, färg,  kreativitet, kontinuitet och aktivera det som behövs i stunden. Lekfullhet- glädje men att oxå komma till stillhet och reflektion. Vem är du i gruppen, vad vill du ge dig och andra? Färg och målning är ett sätt att komma till dig och se vad som händer nu men oxå att sätta intention för det du vill ha mer av i ditt liv. Är du erfaren inom konstnärliga uttryck finns oxå det möjlighet för utveckling inom detta. Inga förkunskaper.

> RörelseKonst-Elements of Nature.

RörelseKonst-Elements of Nature

Ursprungsbefolkningars förståelse runt energi & skapande som österländska förhållningssätt. Hur kan denna vishet bidra för dig och andra/annat? Kroppsrörelse står i centrum med konstnärliga medium med röst, konst och skriftliga uttryck. Att lära känna naturens cykler och element. Inga förkunskaper.

Eurytmi.

Eurytmi

Genom alla tider har människor dansat och utvecklats med rörelse i kontakt med stjärnorna och jorden. Här finner vi rötterna till Eurytmi, för hela människan. Rudolf Steiner med andra dansare skapade denna form i början av 1900 talet. De sökte ett mer medvetet och fördjupat förhållningssätt till rörelse. Eurytmins rörelser är hämtade ur människan. Musik, dikter och färg möter människan i Eurytmi och du låter dig bli ett instrument som spelar dig. Eurytmi finns som konstnärligt, pedagogiskt och läkeurytmiskt. Eurytmi stärker hela dig och ger innerlighet till dig själv och de du möter. Vi är i ständig utveckling, så och hjärnan.