RörelseKonst

RörelseKonst är glädjen att uttrycka med kroppen & själen, uppleva sig själv i närvaro och gemensamt med andra.

Att låta dansen bli lätthet och glädje, finna nyanser, så nya frön och få nya perspektiv. Genom alla tider har människor dansat och använt bilduttryck för förståelsen om sig själv,  i sin gemenskap/Community, för sin hälsa och sin plats i relation till stjärnorna och planeterna. Ingenting utan det andra, utan en helhet. När rörelse och bilder kommer genom dig blir det ditt uttryck. Rörelse med kroppen kan också ge möjlighet till utveckling av språket och synliggöra dig som människa. Rörelse, färg och ljud/toner är kontakten för att utvecklas vidare.

För barn är det lek, rytm, takt, närvaro, bli medveten om färger i rörelse genom dansen och konsten, leka med rösten och utvecklas i relation till sig själv och gruppen.

Jag, Kerstin som leder grupperna och individuella tillfällen gör det från en intuitiv plats med hjärta och värme och med förhoppning att det ska finns möjlighet för var och en att våga vara sig själv i stunden.

RörelseKonst har kommit genom mig ur alla mina erfarenheter med rörelse och konst och började med att undervisa 2008 i denna kombination.

Eurytmi är en sorts rörelsekonst som utvecklats via Rudolf Steiner. Detta är en form som jag har studerat efter men även under jag inspirerat i RörelseKonst med dans/rörel/konst.  Eurytmi kommer from hösten 2019 erbjudas också  i grupper utanför Waldorf skolverksamhet.

Kurser

Individuella tillfällen i RörelseKonst- creative beeing

Bli berörd, känna glädje och uttryck.

Rörelse, rytm & röst med olika konstformer som teckning, målning och 3d är medium och verktyg till att förstå sig själv, för undersökning och byggande av strukturer till former som passar dig.

Genom alla tider har människor dansat, dansar och använder konst för att uttrycka sig själv, för kommunikation och lösningar på samhällsfrågor. Rörelse, färg & ljud bor i oss, omkring oss, är oss.

Individuella klasser i RörelseKonst erbjuds som ”Din väg- creative beeing”-För dig som söker utveckling och stöd på din väg, eller/ och konstnärliga uttryck. Du väljer inslag av konstnärliga medium.

> RörelseKonst I

För dig som vill prova RörelseKonst som kurs eller workshop.

Med kroppen som vårt instrument improviserar du med kroppsrörelser som tar form i olika kombinationer, enskilt eller tillsammans i gruppen. Upptäcka, närvaro – kontinuitet -balans, rytm, röst och musikalisk medvetenhet genom kroppen med och utan musik. Med dansen som grund kommer du att få röra dig nära golvet, in i dig, ut i perferin etc. Vi använder rummet som en form i sig och låter de estetiska värdena finnas närvarande, toner, rytmer, färg, form etc.

Du får prova olika ingångar till hur bilder kan målas  enkelt i skaparglädje. Teckning som färg. Du får också prova måleriövningar från olika metoder för att vidga ditt perspektiv. Vi samtalar om färger och gör färg laborationer. Inga förkunskaper.

> RörelseKonst II

För dig som provat RörelseKonst eller har någon erfarenhet av bild och rörelse, även som grund för dig som vill gå vidare till konstnärliga vidarutbildningar. Kroppsrörelse och bild uttrycks i var och ens rytm och utvecklas till konstnärligt form. Jag låter varje persons individuella personlighet komma fram i gruppen. Varje person försöker skapa en egen rörelse koreografi tillsammans med ett fullbordat konstverk som visas för gruppen i slutet av kursen/workshopen. Ur var och ens erfarenheter skapar gruppen en koreografi tillsammans som avslutning. Lekfulla övningar och vägledning sker inom måleri, rörelse och toner.

> RörelseKonst-Embrace

RörelseKonst Embrace Färg, rörelse, ljud & toner; medium för att beröra och skapa kontakt, mjukgöra, balansera & harmonisera. Varje individ utforskar sin kapacitet, rytm, längtan och glädjen till kroppens möjligheter att röra sig. Ett sätt att återupprätta kontakten med dig själv, din essense och mötet med andra/annat i olika former. RörelseKonst Embrace är till för att finna dina behov, att leda dig själv och låta dig ledas. Här är kroppen ditt instrument. Du öppnar upp för en friare flödande rörelse som byggs upp genom olika rytmer/takter och uttryck. Viss inspelad musik. Under lektionens gång blir våra energicenter / chakror i kroppen aktiverade och balanseras. Vi ser hur färg står i relation till oss och helheten. Under klassen kan inslag av toning med rösten föras in, den inre massagen, för balans och välbefinnande. Klassen har Yin Karaktär.

> RörelseKonst-Creative

RörelseKonst-Creative

Workshop format, 3 timmar eller längre. Du i rörelse, utforskar. Dig, din kropp i relation till rummet, gruppen etc. Kontakt, kreativitet, kontinuitet och aktivera det som behövs i stunden. Lekfullhet. Rytm, konst, glädje, trumma & röst. Vem är du i gruppen, vad vill du ge dig och andra? Konstnärliga medium som bas för uttryck. Inga förkunskaper.

> RörelseKonst-Elements of Nature.

RörelseKonst-Elements of Nature

Ursprungsbefolkningars förståelse runt energi & skapande som österländska förhållningssätt. Hur kan denna vishet bidra för dig och andra/annat? Kroppsrörelse står i centrum med konstnärliga medium med röst, konst och skriftliga uttryck. Att lära känna naturens cykler och element. Inga förkunskaper.

Eurytmi.

Eurytmi

Genom alla tider har människor dansat och utvecklats med rörelse i kontakt med stjärnorna och jorden. Här finner vi rötterna till Eurytmi, för hela människan. Rudolf Steiner med andra dansare skapade denna form i början av 1900 talet. De sökte ett mer medvetet och fördjupat förhållningssätt till rörelse. Eurytmins rörelser är hämtade ur människan. Musik, dikter och färg möter människan i Eurytmi och du låter dig bli ett instrument som spelar dig. Eurytmi finns som konstnärligt, pedagogiskt och läkeurytmiskt. Eurytmi stärker hela dig och ger innerlighet till dig själv och de du möter. Vi är i ständig utveckling, så och hjärnan.