Skip to main content

When we experience beauty we make loving actions

Dr Betty EdwardsProfessor i konst i Kalifornia

Kurser i Dans - Rörelse & Konst

Låt dig själv bli levande poesi-Rumi-

Genom alla tider har människor dansat & skapat konst för sin hälsa för sitt samhälle i relation till sig själva och andra, för det vackra i förståelse att vi hör ihop med rytmen med kosmos, stjärnorna och planeterna. Människan är rörelse, färg och ljud. Med fria kroppsrörelser kommer du i kontakt med den du är, ett ständigt utvecklande och utforskande. Rörelse är levande i nuet. När fria rörelser i närvaro blir form skapas uttryck och konst.  Från form kan vi finna frihet i rörelsen och upptäcka konsten i formen. Med kroppen i rörelse aktiveras alla våra sinnen, vår förmåga att skapa balans mellan kroppshalvorna, men också själen och anden tar sin plats till en helhet. Hur skulle vi kunna kommunicera med varandra utan alla våra delar tillsammans…

Läs mer om våra kurser i: