Skip to main content

Vattenceremoni

-Vatten förbättras eller försämras som en spegling av den information den tar till sig.

En människas essens är vatten- Masuro Emoto.

Vattencermoni ges som inslag i olika erbjudanden under Movement to ART ur förståelsen att vi kan omskapa våra förhållningssätt och tankar.