Skip to main content

Danskurs i RörelseKonst - Barn & Ungdom

Danskurser i Stockholm, Värmdö, Nacka och Skåne

För glädje, för rörelse, musik, rytm, röst, för levande relation till skapande. Måla hela världen, Färg-Form & Sagoberättaren. Från 5-6 år och uppåt RörelseKonst.

Kurser

> RörelseKonst för barn

Erbjuds till olika åldrar. Här ser jag till barnens naturliga förmågor och leken är i fokus. Barnen får prova olika rörelser med kroppen och de som vill delar med sig av vad de har upptäckt. Jag fokuserar på varje barns personliga uttryck högre upp i åldrarna. Då ges ledda övningar i rörelse som enkel koreografi, med eller utan musik, toner/sång och bild.

> 9 mån-2 år - ”Måla hela världen” RörelseLek.

Vi lyssnar och dansar med inspiration från enkla musikinstrument. Viss inspelad musik.Vi upptäcker och leker med färg genom kroppen. Med fingerfärg utforskar barnen en färg vid varje tillfälle. Kan färgen ha en form, vad kan den berätta, hur ser sen ut, kan den låta-kanske en sång? Hur känns färgen? Du och ditt barn provar er fram och en saga kan ta form. Även barn med mor/far föräldrar.

> Barn 3-4 år. ”Färg, form & sagoberättaren” RörelseLek.

Dans och rörelse till enkla musikinstrument, takt & rytm övningar, och sagoberättande genom rörelse. Någon inspelad låt per lektion. Genom improvisation kan en sång komma fram, eller någon vi känner till. Vi leker runt färg och målar. Vi dyker in i en färg varje gång, och vem vet kanske en saga finns gömd i färgen? Vi provar vattenfärg, kritor, och fingerfärg, som stora och små papper. Bilder tar form, kanske också någon gång vill bilder vikas & tejpas och bli pappersskulptur. Av allas bilder kan det bli en gemensam saga

> Barn 5-6 år

Vi provar kroppens olika möjligheter att röra sig, med och utan musik, enskilt och gemensamt som en grupp. Vi gestaltar former, djur och sånt som barnen tycker om. Vi provar olika rytmer och takter och låter sagoberättaren genom rörelse gestaltas. Kroppsrörelsen och leken blir inspiration till uttryck genom bildskapandet och även enkel 3 d ibland som tex pappersskulpturer & lera. Vi leker runt olika färger. Målar och ser hur färgen kan användas, vilka toner den kan ha, hur den kan blandas osv. Vi provar och utvecklar former med penna och låter fantasin komma fram. Roliga och Kreativa stunder!

> Barn 7-9 år & 9-12 år.

Vi provar kroppens olika möjligheter att röra sig, med och utan musik, enskilt och gemensamt som en grupp. Enkel koreografi. Vi gestaltar former, färg och toner. Vi provar olika rytmer & takter. Kroppsrörelsen blir inspiration till uttryck genom bildskapandet & 3 d som tex pappersskulpturer och lera. Vi leker runt olika färger. Målar och blandar färger. Vi provar och utvecklar former med penna och låter fantasin komma fram. Skapar något enkelt konstverk som blir del av enkel koreografi för var och en som avslutning.

Även RörelseKonst för äldre barn.

Kontakta mig gärna om ni önskar en grupp på er förskola, skola etc.

Eurytmi

Grupper utanför waldorfverksamhet erbjuds kommande från 2019.