Skip to main content

Kurser i: Teckning & Färg

Bild som kommunikation och konstnärligt uttryck! Kreativitet, självkännedom och glädje för alla åldrar! Det är alltid möjligt att börja något nytt!

Att teckna ger nya perspektiv. Att se och uppleva sin värld, utom som inom.

Har du en längtan att uttrycka dig genom teckning? Konsten att lära dig teckna är att se, se bortom vårt symbolspråk. Den mystiska plats som alla konstnärer kommer till när de är i skapandeprocessen, kan alla komma till. När du väl har lärt dig att koppla över till högra hjärnhalvan, kan vi fortsätta utan instruktioner menar Betty Edwards, vars metod vi bla använder. http://www.drawright.com

 

Teckning är mer än att skapa en bild, det är ett sätt att främja kreativitet och komma i kontakt med vår intuition, med det icke-linjära tänkandet. I dag sker mycket inlärning utifrån vänstra hjärnhalvan och teckning är en metod som aktiverar vår högra hjärnhalva.

Att utveckla båda halvor av vår hjärna är nödvändigt för att vara en kreativ människa men oxå en välmående människa som har tillgång till båda sina hjärnhlvor. Teckna en bild är meditation och avslappning, en stund att bara vara. Innan du kommer dit kan det vara oroande och skapa spänning. Genom att lära sig att teckna från den högra hjärnhalvan kommer du bortom dessa känslor och upplever glädje, lätthet och flöde en skön fokuserande levande upplevelse i nuet.

Teckning erbjuds till vuxna och barn från ca 7 år individuellt eller i grupp. Inga förkunskaper nödvändiga.

Kurser

> Prova på:

För dig som är nyfiken på teckning. 1 tim i grupp eller mer. Privatlektioner 1 tim. Inga förkunskaper.

> Teckning & Färg enligt Betty Edwards metod i teckna från högra hjärnhalvan.

För dig som vill lära dig att teckna. Vi följer Betty Edwards metod att teckna från den högra hjärnhalvan, med inslag av andra övningar. Efter denna tid kommer du se en klar skillnad i ditt tecknande och du har lärt dig att växla över till högra hjärnhalvan och se på konstnärers sätt.

Kursen sker i två terminer, ca 10 ggr a 1,5 tim, eller en termin 10 ggr á 3 tim. Även workshop 4 eller 5 dagar, eller 2 helger & 1 helgdag eller 4 dagar. Ges också som privatlektioner 3 timmar á 6 tillfällen.

> Kurser i teckning för barn från 7-11 år och 12 år och uppåt.

I dessa kurser leker vi fram form och färg och lär oss koppla över till högra hjärnhalva (formseende) på ett roligt sätt. Bilder byggs upp på ett naturlig & lustfyllt sätt från linje till form, var och en utifrån sin förmåga och takt. Kurserna varieras. Inslag som kan finnas med är teknik, enkel färglära, experimentera med olika material & kika på olika konstnärer genom tiderna och moderna som inspiration. Barnen får också välja motiv själva som de tycker om. Varje barns unika behov och stil tas till vara.

Att teckna ger många fördelar: kreativitet, problemlösning och upptäcka hur vacker sin omgivning är, är några. Det är inte enbart för de barn som av sig själv gärna tecknar och målar. Runt 8-9 års ålder vill vi gärna teckna av det vi ser runtomkring oss, och gärna teckna i detalj/realistiskt. Det är inte självklart att hitta rätt här och veta hur man gör. Det är här många ger upp. Detta kan dock alla lära sig med lite hjälp.

> Kurser i teckning för tonåringar och uppåt.

Teckning & Färg för unga från 12 år och uppåt.
Teckning och färg för undomar från 12 år och uppåt erbjuds regelbundet. Här finslipas förståelsen och förmågan hur linje, form och färg byggs upp och egna möjligheter att utveckla egna projekt och kreativa önskningar från deltagarna finns med i kurser. För lite äldre unga ges även inslag av olika tecknings metoder som klassisk teckning till mer friare och egen stil diskuteras och ges övningar i beroende av grupp. Även kalligrafi och österlänskt tänk i teckning och konstnärligt utövande  erbjudas.  En palett att kunna känna på olika tekniker och metoder.

> Kurser i teckning för vuxna- Fånga dagen!

Fånga dagen är en till två dagar där vi ses och tar del av vår omgivning genom teckningsens perspektiv. Att dyka in och glädjas över vad du sätter på papper utan att det måste bli bra, helt enkelt för dig och en dag att utforska. Kursen brukar ligga runt vår sommar höst när det går att vara ute. Teckningsövningar som ger möjlighet att börja från början men oxå för er stom tecknat förut.

Teckning för vuxna nybörjarkurser eller fortsättning ges oxå som längre kurs om en termin.

Se under kursprogram för erbjudande eller kontakta mig så skräddarsys för era behov.