Skip to main content

Kontakt

Tveka inte att kontakta mig om du är intresserad av några av våra kurser.

Skicka gärna en intresseanmälan till info@movementtoart.se där du anger vilken kurs du är intresserad av och ditt telefonnummer så ringer vi upp.

Kontakt Movement to ART, Kerstin Åkesson, Konstnärinna & Rörelseinspiratör Telefon: +46 (0)70 92 42589

Mail: info@movementtoart.se Adress: Tvärvägen 9, 134 31 Gustavsberg.

GDPR

Vi värnar vi om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Här finns beskrivet om hur vi samlar in- och använder dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss.

Så här samlas personuppgifter in: Personuppgifterna består alltså av ditt förnamn och e-postadress, när du klickar i och önskar prenumerera på nyhetsbrev från Movement to ART. Tjänsten som används är Mailchimp.
Ändamålet är att skicka nyheter om Movement to ART´s verksamhet och erbjudanden. Personuppgifterna består alltså av ditt förnamn och e-postadress. Du kan närsomhelst begära att bli borttagen från nyhetsbrev och på så sätt dina personuppgifter. Du ser längst ner i nyhetsbrevet hur du avregistrerar dig. Movement to ART´s hemsida www.movementtoart.se är en informationsbaserad hemsida och där sker inga avtal eller direkt försäljning. Insamling av personliga uppgifter sker vid direktkontakt med Movement to ART när du bokar någon tjänst enligt nedan eller köper konst.

Ni som är kund eller varit och fortfarande önskar så efter den 25 maj 2018, hos Movement to ART, era namn och email och postadress noteras och sparas för betalningsunderlag, fakturering. Dessa uppgifter bevaras med största integritet och enligt lag och det är enbart Movement to ART som använder sig av uppgifterna.

Ni kan närsomhelst få de uppgifter vi sparat eller radera er ur registret. Vänligen kontakta då Movement to ART, info@movementtoart.se för detta. Den tillsynsmyndighet som har hand om behandlande av personuppgifter är Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktinfo finns på deras hemsida www.datainspektionen.se.

Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas.

Väl mött!
Kerstin Åkesson