Energibehandlingar & Packages of love

Att låta det naturliga flödet för var och en i samklang med det universella, visa dig vägen till hälsa och välbefinnande.

Lomi-Lomi-Hawai´iansk massage- En uråldrig omslutande massage med långa strykningar som följer energibanorna i kroppen och påverkar både det fysiska, psykiska och själsliga tillståndet.

Taktilmassage, Taktipro – Är en omsorgsfull medveten beröring av huden, eller utanpå kläderna som sker med omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Taktil aktiverar det parasympatiska systemet i kroppen som framkallar lugn och ro, koncentration och avslappning. www.taktil.se

Dessa behandlingar kan ges med ytterligare stund för energibalansering, hands on.
Spelning av kristallskålar som transformation, balansering & harmonisering-Våra celler
resonerar med kristallskålarnas ljud. När vi lyssnar på ljuden från kristallskålar och omsluts av ljuden, kan vi gå in i positiva känslotillstånd som stärker frid, ödmjukhet & tacksamhet mm, sådana tillstånd som stärker oss som människor och vår hälsa.

Färgmedvetenhet- Kom och ta del av vad färg är för dig, kan ge dig. Ljus till färg är tranformerande och skapar resonans i våra celler genom tanke, rörelse och känsla mm. Färg balanserar och ger energi –energimedicin. Detta erbjuds individuellt eller till grupp med färgövningar.

Quest for love – För dig som vill dyka in och fördjupa dig under flera gånger i skapande – från vetskap till kärlek. Med stöd av olika ursprungsbefolkningars, Hawai´ian & Österländsk wisdom som Eurytmi. Mellan gångerna får du support och övningar att utföra.

Kurser