Skip to main content

Energibehandlingar & Packages of love

Att låta det naturliga flödet för var och en i samklang med det universella, visa dig vägen till hälsa och välbefinnande.

Intuitiva, harmoniserande och läkande samtal. När vi ger oss möjlighet till att någon lyssnar till oss i närvaro fullt ut och också ger frågor tillbaka eller en vägledande fras av det som terapeuten får som resonans av klienten kan en förändring ske i ens tillstånd. När vi kommunicerar med fältet som finns kopplat till oss ges möjlighet till transformation.

Blockeringar kan lösas upp, vi får insikter och tar nya steg på vår väg. Att bli speglad i tillit kan ge kontakt  och möjlighet att växa in i olika själstillstånd som legat dolt.

Kerstin använder sig av sina erfarenheter i energikunskap-visdom om energier och färger som en transformerande och läkande effekt. Genom olika kulturer som Native American ,Hawai´ianska, Tibetanska, österländska har Kerstin hämtat sin inspiration som vuxit fram under åren till en helhet och förståelse.

Dessa samtal kan ske i person, över skype eller zoom eller likande, och tfn.

Kristallskåls spelning, färg, energibalansering och harmonisering. Kom för en stund att lyssna och ta in kristallskålarnas vibrerande ljud som går in direkt på cellnivå i kombination med hands on, balansering av energicenter utanpå kläder. Även färghealing som en harmoniseradnde möjlighet.

När vi lyssnar på ljuden från kristallskålar och omsluts av ljuden, kan vi gå in i positiva känslotillstånd som stärker frid, ödmjukhet, tacksamhet mm, sådana tillstånd som stärker oss som människor och vår hälsa.

Vi som människor kommunicerar med hela oss och fältet runtomkring oss. När våra energikroppar hamnar ur balans kan vi känna oss på olika sätt men inte fyllad av livsenergi och glädje. Denna stund kan bidra till energiskiften och upplösning av blockeringar och på så sätt kommer nya insikter.

Detta kallas oxå soundhealing och färghealing.

Färgmedvetenhet- Kom och ta del av vad färg är för dig, kan ge dig. Ljus till färg är tranformerande och skapar resonans i våra celler genom tanke, rörelse och känsla mm. Färg balanserar och ger energi –energimedicin. Detta erbjuds individuellt eller till grupp med färgövningar.

Quest for love RörelseKonst-MovementArt individuella tillfällen-Creative beeing. För dig som vill dyka in och fördjupa dig under flera gånger i skapande – från vetskap till kärlek. Med stöd av olika ursprungsbefolkningars, Hawai´ian, Österländsk visdom.  Rörelse/dans genom medicin hjulet och förståelsen om hur du skapar genom sound current  med din kropp och röst, Eurytmi med ljud och toner och de uttryck som kommer naturligt för dig, målning, skriva, sång, poesi. Vi utgår från cirkeln i mitten, nollpunkt, där vi låter det som vi inte vet något om just nu kan börja skapas fram. Det är du som bestämmer hur ditt uttryck vill se ut. Du kan välja tex att låta kroppsrörelse och skriva vara fokus. De uttryck som står dig nära. Eller vill du se vad din palett är och låta dig prova dig fram vilka uttryck som passar dig.  Mellan gångerna får du support och övningar att utföra. Hur vill du se dig själv och världen-att skapa visioner.

Ge dig en quest- att gå ut i det okända, skapa visioner och se mer av dig och din omgiving, och relationer.

Kerstin är utbildad i Taktipro taktil massage och Hawai´iansk Loomi Lomi massage.

Kurser