Skip to main content

Utbildning

From the place of Aloha-från hjärtat

I Hawai´is ursprungskultur betyder Aloha: kärlek, medkänsla, tillgivenhet, fred & barmhärtighet och ”my breath goes with your breath”. Och kan liknas vid den djupare meningen och andra sätt att hälsa på som tex Namasté, shalom, adieu.(Ur Mattew B James, MP, Phd, the foundation of Huna)
Här under utbildningar är önskan att dela i utbildningsform från en plats ur hjärtat, att fördjupa sig i naturens innersta väsen, människans innersta väsen.

På så sätt kunna följa sig själv och andra. Det finns alltid en början och The end is found in the begining.

Välkomna!