Skip to main content

Utbildning, kreativa workshops & retreats.

From the place of Aloha-från hjärtat

I Hawai´is ursprungskultur betyder Aloha: kärlek, medkänsla, tillgivenhet, fred & barmhärtighet och ”my breath goes with your breath”. Och kan liknas vid den djupare meningen och andra sätt att hälsa på som tex Namasté, shalom, adieu.(Ur Mattew B James, MP, Phd, the foundation of Huna)
Här under utbildningar är önskan att dela i utbildningsform från en plats ur hjärtat, att fördjupa sig i naturens innersta väsen, människans innersta väsen.

På så sätt kunna följa sig själv och andra. Det finns alltid en början och The end is found in the begining.

Välkomna!

MovementArt-Naturen & jag-Quest for love. En dags retreat där du får möjlighet att fokusera på dig, vad du behöver nu-att ge dig det du behöver. Övningar under dagen är i samklang och stöd av naturen. Rörelse i medveten närvaro-vägledda övningar och oxå eget utforskande, övningar kan komma från olika danskulturer, yogapositioner, eurytmi, mantran. Färgmedvetenhet, toner, enkel målning eller skrivande för att bekräfta vart du är nu och ev vill föra in, avslappning, meditation och crystal singing bowls med andra enkla instrument.

Se under kursprogram för endagars retreat.

Ni kan oxå komma med en förfrågan så skräddarsyr vi vad ni behöver. Ni kan då välja vissa inslag i en dag som tex avslappning, meditation och crystal singingbowls men inte dansen. Välkomna!