Skip to main content

Bilden som språk & kommunikation, Lekande och läkande målning. Bildtolkning.

Färger är själens språk

Färger är själens språk, och genom att måla vår själ ser vi mer klart vart vi gör som går i medvind och ger oss glädje och vart vi stoppar oss med tankemönster som inte tjänar oss. Genom att måla nya bilder
kan förändring ske och begränsningar lösas upp.

Bild som språk och kommunikation. Lekande och läkande målning.

Bilder säger mer än tusen ord. Färger berör vår själ och är själens uttryck.
Bild som språk och kommunikation, lekande och läkande målning är för dig som önskar se mer av dig själv, göra förändringar och föra in nya möjligheter. Även barn och ungdomar välkomna. Då går vi tillväga lite mer utifrån bilder och mindre dialog när barnen är mindre. Vi ser till situationen och följer de behov som uppstår även i en stund med en vuxen.

Du kan komma och måla utifrån din känsla, bilder; motiv som du väljer, eller utifrån samtal så ser vi vad som kan vara positivt att måla. Ur detta inleds dialog om bilderna och förståelse och behov visar sig. Det går också att komma för Bildtolkning där vi följer en viss struktur och motiv av bilder till att börja med.
Därefter kan en bildprocess inledas för den som önskar. Samtal, tolkning och dialog sker från ett helhetsperspektiv med hela människan i centrum. Du som klient styr alltid processen. Inga förkunskaper om målning.

Kurser

> Prova på:

För dig som vill prova på bildtolkning. Vi målar enkla bilder som står till grund för tolkning. Metoden introduceras och dina bilder tolkas av bildtolkaren och du som deltagare provar att förstå ditt symbolspråk i bilderna.

1,5-2 tim/prova på.
Även för enskild individ.
Inga förkunskaper.

> Bildtolkning I:

Jag använder mig av sju motiv som är bildtokningsmetodens bas. Du får fördjupa dig i färger, former och symbolspråk. Nya bilder målas och bilderna får föra oss framåt i en bildprocess. Du lär dig förstå och tolka dina egna bilder. Bildtolkaren tolkar bilder och du som deltagare får prova att tolka andras bilder.

> Bilden som språk och kommunikation. Lekande och läkande målning för barn och ungdom.

Bilden som språk & kommunikation är en fantastisk form för att lära känna ditt barn och också ett sätt för ditt barn att utvecklas. Inspiratören leker med och inspirerar ditt barn att måla bilder. Färger transformerar och lösgör blockeringar. Vid specifik problematik utgår vi från Bildtolkningens grunder och leker och samtalar fram lösningar. Erbjuds som enskilda lektioner/sessioner.

Inga förkunskaper.

Jag, Kerstin som ger konsultationerna använder min intuitiva, seende & transformerande förmåga att belysa behov och möjligheter och  tillsammans med er se vad som önskas förändras eller bli medveten om.

Enstaka konsultationer kostar 950 kr/tim. 900 kr över zoom.
Första tillfället 950 kr för 1,1/2 tim. 1380 kr för 90 minuter.
Barn 650 kr/tim, upp till 12 år, 12-14 år 700 kr och 15 år och uppåt 780 kr per timme..