Skip to main content

Bilden som språk & kommunikation, Lekande och läkande målning. Bildtolkning.

Färger är själens språk

Färger är själens språk, och genom att måla vår själ ser vi mer klart vart vi gör som går i medvind och ger oss glädje och vart vi stoppar oss med tankemönster som inte tjänar oss. Genom att måla nya bilder
kan förändring ske och begränsningar lösas upp.

Bild som språk och kommunikation. Lekande och läkande målning.

Bilder säger mer än tusen ord. Färger berör vår själ och är själens uttryck.
Bild som språk och kommunikation, lekande och läkande målning är för dig som önskar se mer av dig själv, göra förändringar och föra in nya möjligheter. Även barn och ungdomar välkomna. Då går vi tillväga lite mer utifrån bilder och mindre dialog när barnen är mindre. Vi ser till situationen och följer de behov som uppstår även i en stund med en vuxen.

Du kan komma och måla utifrån din känsla, bilder; motiv som du väljer, eller utifrån samtal så ser vi vad som kan vara positivt att måla. Ur detta inleds dialog om bilderna och förståelse och behov visar sig. Det går också att komma för Bildtolkning där vi följer en viss struktur och motiv av bilder till att börja med.
Därefter kan en bildprocess inledas för den som önskar. Samtal, tolkning och dialog sker från ett helhetsperspektiv med hela människan i centrum. Du som klient styr alltid processen. Inga förkunskaper om målning.

Kurser

> Bildtolkning

Bildtolkning är en metod där du lär känna dig själv genom färg, form och ditt symbolspråk. Det är en terapeutisk metod men oxå för dig som vill komma och lära känna dig själv. Vi anävnder sju motiv som är bildtokningsmetodens bas.  Vi utgår från dessa bilder och bildtolkaren ställer frågor utifrån bilderna och vi kommer fram till insikter som kan göra att det målas nya bilder på temat och en bildprocess har startats. När vi blir medvetna om något kan vi förändra. Det är alltid du som klient som styr processen. Detta är en mycket effektiv metod och du får ofta tydliga svar i vart du befinner dig nu och vad du vill ändra. Kerstin använder sig av sin intutiva förmåga i dialog med klienten och har förmåga att se inre färgbilder som bidrar till precision i processen och läkning.

Det går fint att komm och prova ett tillfälle för att se om detta passar dig. Vid frågor kontakta Kerstin, info@movementtoart.se

> Bilden som språk och kommunikation. Lekande och läkande målning för barn och ungdom.

Bilden som språk & kommunikation är en fantastisk form för att lära känna ditt barn och också ett sätt för ditt barn att utvecklas. Inspiratören leker med och inspirerar ditt barn att måla bilder. Färger transformerar och lösgör blockeringar. Vid specifik problematik utgår vi från Bildtolkningens grunder och leker och samtalar fram lösningar. Erbjuds som enskilda lektioner/sessioner.

Inga förkunskaper.

Erbjuds även i grupp och kan skräddasys efter era behov.

Jag, Kerstin som ger konsultationerna använder min intuitiva, seende & transformerande förmåga att belysa behov och möjligheter och  tillsammans med er se vad som önskas förändras eller bli medveten om.

Konsultationer över zoom och i person för barn, unga och vuxna. Boka via bokadirekt eller till Kerstin: info@movementtoart.se.