Skip to main content

How light knew to nurse the growth until the face of earth brightend beneath a vision of colour

John O´DonohueIrish poet

Natur till Naturen

Att låta det naturliga flödet för var och en i samklang med det universella, visa oss vägen till hälsa och välbefinnande.

Att bli berörd, att skapa kontakt, att vara i ständig rörelse och utveckling. En hand på din kind, en hand som berör i närvaro ger kontakt, eller en fot som sätts ner mot marken i exakt närvaro ger en känsla av frihet och lycka. Celler förnyas ständigt. För hela människan i centrum. Själens behov av uttryck, görande som passar just dig. Enkla  bilder som vi använder i  Bilden som språk och kommunikation för att förstå sig själv, att göra förändringar till det som ger glädje och släppa det som inte fungerar, eller/och låta färg berika på ett energiplan, att låta färgen berätta, din känsla, vad som behövs just nu. Färger lever i oss, är oss. Överallt lever färg som är ljus. Med ljus, färg, rörelse och vår röst får det som hållits tillbaka nytt ljus. Att vara i samklang kan ge upplevelse av flöde, skönhet och tillhörighet.

Läs mer om våra kurser i: